ارتباط موثر

شاه کلید حل مشکلات خانوادگی

همه ما تجربه ی این را داشته ایم که مشکل و احساس درونی مان توسط دیگران به خوبی درک شده باشد. البته در بیشتر مواقع برعکس این اتفاق را به یاد داریم ،یعنی وقتی که هیچ کسی حتی خانواده خودمان هم ما را درک نکرده یا وقتی خواسته ایم با بیان کردن افکار و ناراحتی هایمان دیگران را از حال درونی مان با خبر کنیم احساس سو تفاهم و حتی نادیده گرفته شدن را تجربه کرده ایم.گاهی هم فقط نصیحت دریافت کرده ایم. این درحالی است که در آن موقع به هرچیزی نیاز داشته ایم جز نصیحت ، پند و اندرز .

ادامه مطلب