هوش کلامی

هوش کلامی و گسترش دایره لغات

آیا شماهم در گفتگوها و سخنرانی هایتان حرف کم می آورید؟ یکی از مهمترین مباحث در سخنوری داشتن‌ دایره لغات غنی است. دایره لغات وسیع و پربار  باعث می شود حین سخن گفتن از کلمات و ترکیب جملات بهتر و تازه تری استفاده نمایم و بدین شکل نه تنها پیام خود را بهتر برسانیم بلکه جذاب تر…

ادامه مطلب