پادکست های شنیدنی 


چرا این روزها باید کتاب بخونیم؟!

یه پیشنهاد خوب و یه راه نجات از ناامیدی و افسردگی در ایام کرونا و هجوم مشکلات زندگی

رایگان

وقت اختصاصی برای خودم

در هرشرایطی که هستیم حتی در اوج کار وگرفتاری بایدب رای خودمان وقتی کنار بگذاریم …یک  وقت اختصاصی بدون هیچ مزاحمی

رایگان

مراقبت از فرزندانمان در دوران کرونا

در این روزهای سخت در کنار مراقبت از جسم نازنین فرزندانمان باید بیش از قبل مراقب روح لطیفشان باشیم.

چند توصیه شنیدنی وپیشنهاد خوب

رایگان

 پادکست های شنیدنی که بزودی بارگذاری خواهد شد :  

 

خلاصه  صوتی انسان در جستجوی معنا

رایگان

ترس های محدود کننده

پادکست ترس های من (1)

رایگان

خلاصه  صوتی آیین زندگی

رایگان

نامه های عاشقانه برای خودم

رایگان