60 مهارت ضروری برای زندگی

شصت مهارت فردی که در مدارس فنلاند آموزش داده می شود

در این مقاله به 60 مهارت مهم واساسی که در مدارس فنلاند به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمدآموزش داده می شود اشاره می کنیم. این آموزش های برای کودکان 9الی15ساله ارائه می شود، تا این کودکان را برای زندگی در آینده آماده نمایند.این 60 مهارت شامل :

١- مهارت درست لباس پوشيدن

٢- مهارت درست راه رفتن

٣- مهارت خوب حرف زدن وسخنوری درجمع

٤- مهارت خوب و موثر شنیدن

٥- مهارت منظم بودن

٦- مهارت شعر خواندن

٧- مهارت نقاشی كردن

٨- مهارت نوشتن

٩- مهارت ترانه و دكلمه خواندن

١٠- مهارت بهداشت

١١- مهارت کار تيمی

١٢- مهارت انتقاد كردن

١٣- مهارت جرات ورزی و تمرین شجاعت

١٤- مهارت تشخيص درست از نادرست

١٥- مهارت درست غذا خوردن

١٦- مهارت گره زدن

١٧- مهارت كار با قيچی و برش زدن

١٨- مهارت سعی در خوش خط بودن

١٩- مهارت شستن اشيا

٢٠- مهارت مطالعه

٢١- مهارت مدیریت زمان

٢٢- مهارت كنترل خشم

٢٣- مهارت انتقاد پذیری و تحمل حرف مخالف

٢٤- مهارت پژوهش و تحقيق

٢٥- مهارت تشخيص دوست خوب

٢٦- مهارت بازی كردن

٢٧- مهارت غذا پختن

٢٨- مهارت كار با سوزن

٢٩- مهارت تشكر و سپاسگزاری  كردن

٣٠- مهارت خوب توجه كردن

٣١-مهارت تفكر كردن

٣٢- مهارت تفكر خوب داشتن

٣٣- مهارت دوست خوب پيدا كردن

٣٤- مهارت نگهداری دوست خوب

٣٥- مهارت نگهداری لوازم

٣٦- مهارت انتقادپذیری و نقد شدن

٣٧- مهارت رازدار بودن

٣٨- مهارت برنامه ريزی كردن

٣٩- مهارت گذشت

٤٠- مهارت صبور بودن

٤١- مهارت حل مساله

٤٢- مهارت نگهداري گياه و گل

٤٣- مهارت دقت به پيرامون

٤٤- مهارت صادق بودن

٤٥- مهارت وفادار بودن

٤٦- مهارت نوشتن

٤٧- مهارت آينده نگری

٤٨- مهارت تلاش كردن

٤٩- مهارت نا اميد نشدن

٥٠- مهارت هدف داشتن

٥١- مهارت كار با ابزار

٥٢- مهارت كار با كامپيوتر

٥٣- مهارت در فضای مجازي و سايبری

٥٤- مهارت در تصوير ذهنی داشتن

٥٥- مهارت احترام گذاشتن

٥٦- مهارت كم مصرف بودن

٥٧- مهارت بهره گيری از اشيا

٥٨- مهارت مشورت گرفتن

٥٩- مهارت مشورت و همفكری كردن

٦٠-… مهارت3 و ١٢ و مهارت ٣١ و مهارت ۳۶

بدون شک فراگیری این مهارت ها  تاثیر بسیار عمیقی بر آینده یک کودک خواهد داشت.چرا که در تدوین واجرای چنین سیستمی بنا بر آن است که  کودکان را آماده زندگی واقعی و مواجه با فراز ونشیب های پیش رویشان نمایند.

 نکته جالب توجه : در این لسیت خبری از مهارت تست زنی و مهارت های از این قبیل نیست . این درحالی است که ما در ایران فرزندانمان را از همان بدو ورود به مدرسه وادار می کنیم که همواره 20 بگیرند و برای ورود به بهترین دانشگاه ها تلاش کنند.و بدین شکل است که فرزندانمان را از یادگیری بسیاری از مهارت های ضروری محروم میسازیم ودر عجبیم چرا فرزندانمان وقتی بزرگ می  شوند ، گوشه گیر ،منزوی  گاها خشن و فراری از مسئولیت زندگی هستند. اینان همان زنان ومردانی  ناکام ،پر اشتباه وکم تحملی می شوند که مهارت های  لازم برای زندگی مشترک و تعامل با دیگران در محیط کار وخانواده را ندارند.

پس بهتر است این بار که خطایی از فرزندانمان دیدیم به این فکر کنیم که مقصر ما بوده ایم و این ثمره تفکر باید 20بگیری ودانشگاه خوب قبول بشی   …. است.

برای تغییر دیر نیست ،شاید نتوانیم کل سیستم آموزشی کشورمان را به این سرعت تغییر دهیم اما می توانیم از خانه خود و با تغییر در روش تربیتی خود شروع کنیم. بیاید فرزندانمان را به انواع مهارت های ضروری زندگی مسلح کنیم. مهارت های مهمی نظیر مهارت شماره 60

منبع :تیم آموزشی انسیکا

نجمه چلویی خوانساری

One Thought to “شصت مهارت فردی که در مدارس فنلاند آموزش داده می شود”

  1. علیخانی

    استفاده کردیم سپاس

Leave a Comment