ارتباط موثر

شاه کلید حل مشکلات خانوادگی

همه ما تجربه ی این را داشته ایم که مشکل و احساس درونی مان توسط دیگران به خوبی درک شده باشد. البته در بیشتر مواقع برعکس این اتفاق را به یاد داریم ،یعنی وقتی که هیچ کسی حتی خانواده خودمان هم ما را درک نکرده یا وقتی خواسته ایم با بیان کردن افکار و ناراحتی هایمان دیگران را از حال درونی مان با خبر کنیم احساس سو تفاهم و حتی نادیده گرفته شدن را تجربه کرده ایم.گاهی هم فقط نصیحت دریافت کرده ایم. این درحالی است که در آن موقع به هرچیزی نیاز داشته ایم جز نصیحت ، پند و اندرز .

ادامه مطلب
60 مهارت ضروری برای زندگی

شصت مهارت فردی که در مدارس فنلاند آموزش داده می شود

در این مقاله به 60 مهارت مهم واساسی که در مدارس فنلاند به منظور پرورش جامعه‌ای پیشرفته و سرآمدآموزش داده می شود اشاره می کنیم. این آموزش های برای کودکان 9الی15ساله ارائه می شود، تا این کودکان را برای زندگی در آینده آماده نمایند

ادامه مطلب